Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ  
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές .... Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε δάνεια καταναλωτκής και στεγαστικής πίστης και πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ... Το Σύστημα Ταυτοτήτων - Διαβατηρίων (ΣΤΔ) είναι επικουρικό αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών (...) περί της απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους... Στο Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί... Στο Σύστημα Βαθμολόγισης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης..
     
Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα

 

Σημειώνεται ότι στον ιστοχώρο μας ΔΕΝ εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα. Πρόσβαση στο αρχείο έχει κάθε ενδιαφερόμενος με έγγραφη αίτησή του.

 

     
     
 
Όροι Χρήσης